Usługi księgowe Warszawa i Poznań

Usługi księgowe Warszawa jak sama nazwa wskazuje mogą polegać na połączeniu sprawozdań przynajmniej dwóch podmiotów gospodarczych, które posiadają niezbędną cechę, funkcjonują odrębnie na rynku, ale powiązane są ze sobą w sposób kapitałowy.

biuro-rachunkowe-poznan.png

Usługi księgowe Poznań przeprowadzane mogą być, by osiągnąć kilka podstawowych celów. Jednym z nich jest ujawnienie monopolizacji rynku przez jedną spółkę, która może działać pod wieloma markami, jako wiele podmiotów. Konsolidacja przeprowadzana jest również w celu uniemożliwienia spółkom dokonania deformacji prawdziwego obrazu sytuacji ekonomicznej. Również przyczyną przeprowadzania tego procesu jest ujawnienie transferu zysków spółek, które rejestrowane były w oazach podatkowych. Konsolidacja, by okazała się skuteczna i fachowo przeprowadzana musi się odbywać wedle ściśle ustalonych zasad, których nie można lekceważyć. Na pewno trzeba ją przeprowadzić w arkuszu konsolidacyjnym. Ewentualne korekty nie mogą przy tym powodować naruszeń zasady równowagi bilansowej.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.