Usługi księgowe Warszawa i Poznań

Usługi księgowe Warszawa, Poznań (zobacz) jak sama nazwa wskazuje mogą polegać na połączeniu sprawozdań przynajmniej dwóch podmiotów gospodarczych, które posiadają niezbędną cechę, funkcjonują odrębnie na rynku, ale powiązane są ze sobą w sposób kapitałowy.

biuro-rachunkowe-poznan.png

Usługi księgowe Poznań przeprowadzane mogą być, by osiągnąć kilka podstawowych celów. Jednym z nich jest ujawnienie monopolizacji rynku przez jedną spółkę, która może działać pod wieloma markami, jako wiele podmiotów. Konsolidacja przeprowadzana jest również w celu uniemożliwienia spółkom dokonania deformacji prawdziwego obrazu sytuacji ekonomicznej. Również przyczyną przeprowadzania tego procesu jest ujawnienie transferu zysków spółek, które rejestrowane były w oazach podatkowych. Konsolidacja, by okazała się skuteczna i fachowo przeprowadzana musi się odbywać wedle ściśle ustalonych zasad, których nie można lekceważyć. Na pewno trzeba ją przeprowadzić w arkuszu konsolidacyjnym. Ewentualne korekty nie mogą przy tym powodować naruszeń zasady równowagi bilansowej.